Topbar

Velkommen!

Velkommen til Sahl og Gullev sognes hjemmeside. Her kan du læse om kirkerne og deres historie,om menighedsrådet. Du kan se tidspunkter for gudstjenester, og du kan læse om pastoratsrådets vedtægt om referaterne fra menighedsrådsmøderne og endvidere takster og regulativer for kirkegårdene og personalet.
Du kan også læse om koncerter og andre af menighedsrådets arrangementer og du kan se billeder fra forskellige begivenheder på fotosiden.

Menighedsrådsmøder 2018

Menighedsrådsmøderne er offentlige og afholdes på de følgende datoer kl. 19:00 i konfirmandstuen i Sahl Præstegård.
Datoerne er i 2018 som følger:
25. januar, 15 marts, 8. maj, 27. juni, 30. august, 2. oktober, 21. november.

Arrangementer

Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup Sø

26. august kl. 14:00

Igen i år åbner Minna og Niels Due Jensen for en friluftsgudstjeneste ved bredden af Ormstrup sø. Man medbringer sin kaffekurv som kan nydes i den smukke natur ved godset. Spiller vejret os et puds, går vi ind i jagtstuen. Husk at medbringe stol eller tæppe.
I år er det biskop Henrik Stubkjær, der prædiker. Alle er velkommen
Gudstjenester

Sahl

Gullev

Der kan være problemer med teknikken vedr. gudstjenester her på siden. Hvis der mangler oplysninger kan man klikke på "nyeste nummer" i menuen publikationer. I Kirke- og Borgerbladet er der altid en ajourført gudstjenesteliste på side 3.

Stillingsopslag

Vi har pt ingen ledige stillinger

Konfirmationsdatoer

Konfirmation holdes hvert år 3. søndag efter påske
I 2018 d. 22. april i Gullev kirke

Vil du have vores nyhedsbrev?

Se vejledning

Utraditionel Forårskoncert i Gullev Kirke

BuchholtzStensgaardTango

Onsdag aften d. 16. maj var der forårskoncert i Gullev Kirke, og det var virkelig noget nyt, som menighedsrådet havde arrangeret. Ib Buchholtz på harmonika og Kai Stengaard på marimba spillede tango og Sydamerikanske rytmer. Spændende musik og top professionelle solister. Kai Stengaard havde også komponeret et par af musikstykkerne. Her skal især nævnes Hexagram. Man benytter normalt 2 køller i hver hånd, når man spiller på marimba. Men Kai Stensgaard har udviklet en teknik, så han kan bruge 3 køller i hver hånd, og det giver selvsagt mange nye muligheder. Det var en fantastisk motorisk præstation. Kai Stensgaard var også samtidig janizar i flere numre, hvor han benyttede slagtøjsinstrumenter bundet til benene. Han var både farverig og fremragende. Ib Buchholtz viste sig at være en meget dygtig harmonikaspiller også i solistklasse. En fantastisk aften med 41 tilhørere

Ny præstevikar

Benjamin Kobborg tiæltræder som præstevikar pr. 1. maj 2018


Benjamin fortæller om sig selv:

Jeg er 39 år far til to, gift med Tina og bosiddende i Lystrup nord for Aarhus. Jeg har været færdig som præst i snart 11 år, men har de seneste 9 år arbejdet som projektleder i en kirkelig organisation, hvor jeg har arbejdet tæt sammen med Østafrikanske samarbejdspartnere. Sideløbende med det har jeg undervist på University College Nordjylland i Aalborg og er igang med terapeutisk uddannelse. Jeg ser frem til at vikariere i Sahl og Gullev de kommende måneder og møde sognenes beboere ved forskellige lejligheder.
Jeg kan kontaktes på tlf. 29722959 eller kobborg@gmail.comKyndelmisse

GitteHelleDynes

Gullev Kirke var pænt besøgt søndag d. 4. februar, hvor der var arrangeret en særlig lysgudstjeneste med solosang af Gitte Winding Munch og Helle Skovkær akkompagneret af Dynes Skovkær.
Der var rigtig mange levende lys i koret, vedkirkebænkene og også på gulvet.
En rigtig festlig begivenhed, der sluttede af med kaffe i våbenhuset.

Santa Lucia

Børnehaven lavede igen d. 13. december 2017 Luciaoptog og gik igennem Sahl by i flot udklædning. Efter en kort, børnevenlig gudstjeneste i kirken gik vi til hallen, hvor menighedsrådet var værter med Spaghetti og kødsovs. Der var rigtig mange børnefamilier og vi var i alt over 100 deltagere i gudstjenesten.

Julekoncert

Soul Mates

Vi havde julekoncert i Sahl Kirke d. 27. november. Der var over 100 tilhørere. Soul Mates er et rytmisk kor som gav nogle fantastiske numre med både korsang og solo. Der var også fællessang med bl. a. Grundtvigs kendte julesalme "Dejlig er den himmel blå" tilsat beat rytmer. Det gik fint for deltagerne og selvfølgelig også for koret. En meget vellykket aften med stor applaus til de medvirkende.

Sigurd Barrett Reformationsshow

Sigurd Barrett og hans 2 medspillere leverede et formidabelt show i anledning af reformationsjubiælæet. Der var ialt 110 deltagere. Børe og voksne fik virkelig noget for pengene. se billederne nedenunder.Opdateret d. 6.6.2018

Valid HTML 4.01 Transitional