Topbar

Gudstjenester

Sahl

Gullev

Arrangementer

Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup Sø

Søndag d. 21. august kl. 14:00

Traditionen tro afholdes der friluftsgudstjeneste på Ormstrup Gods i samarbejde med Minna og Niels Due Jensen. Hvis vejret driller vil situationen blive reddet, ved hjælp af at Minna og Niels gæstfrit åbner deres jagtstue for os. Igen i år bliver musikken leveret af Gjern Spillemænd. Medbring selv tæpper/stole og kaffekurv. Alle er velkommne!

Stillingsopslag

Vi har pt ingen ledige stillinger

Forårskoncert og skulpturafsløring i Gullev

Forårskoncert 2016

Der var godt 40 tilhørere til koncerten i Gullev Kirke torsdag d. 12. maj. Koncerten blev lidt anderledes end averteret på grund af sygemelding. Kirkens organist, Marianne M. Skrydstrup spillede som præludium en Præambel (Den tids betegnelse for præludium) af den tyske renæssance komponist Melchior Schildt (1593 - 1667), Griegs Våren transskriberet for orgel og et postludium af Johan Sebastian Bach. De to sidstnævnte er noget af en udfordring at spille på et lille orgel med et manual og uden selvstændig pedal. Men Marianne klarede opgaven fornemt.
Helle og Dynes Skovkjær gav et yderst varieret program, der spændte over en arie fra Gluck´s opera Orfeus og Eurydike, Johan Strauss operette musik til Sebastian og ABBA. Helles smukke sopranstemme foldede sig flot ud bl. a. i Griegs Solvejs sang fra Peer Gynt. Dynes sang den berømte Old Man River fra musicallen Show Boat af Jerome og Hammerstein.
Så var der også fællessang med bl. a. Johannes Johansens hyldest salme til den danske sommer "Det dufter lysegrønt af græs" Det ændrede program blev fastlagt med 24 timers varsel på grund af sygemelding. Men det gav gennemførelsen slet ikke indtryk af. Flot gået af alle medvirkende.
Bagefter afslørede menighedsrådet en træskulptur "Sædemanden" som nu står og nyder den smukke udsigt fra Kirkegården. Skulpturen er fremstillet for nogle af de penge fra Gullev Kirkes arv efter Arne Pedersen.

Velkommen!

Velkommen til Sahl og Gullev sognes hjemmeside. Her kan du læse om kirkerne og deres historie,om menighedsrådet. Du kan se tidspunkter for gudstjenester, og du kan læse om pastoratsrådets vedtægt om referaterne fra menighedsrådsmøderne og endvidere takster og regulativer for kirkegårdene og personalet.
Du kan også læse om koncerter og andre af menighedsrådets arrangementer og du kan se billeder fra forskellige begivenheder på fotosiden.

Menighedsrådsmøder 2015

Menighedsrådsmøderne er offentlige og afholdes på de følgende datoer kl. 19:00 i konfirmandstuen. Datoerne er i 2015 som følger:
Torsdag d. 8. januar
Onsdag d. 4. marts
Tirsdag d. 19. maj
Onsdag d. 10. juni
Torsdag d. 13. august
Torsdag d. 3. september
Tirsdag d. 3. november

Menighedsrådet

Anna Jespersen

Menighedsrådet har ved det konstituerende møde d. 13. november konstitueret sig således:

Formand: Anna Jespersen
Næstformand: Ida Madsen
Kontaktperson: Anna Jespersen
Kasserer: Vagn Bach Jensen
Forretningsfører: Vagn Bach Jensen
Underskriftsberettigede: Anna Jespersen og Vagn Bach Jensen
Sekretær: Jens Martin Mølgaard
Øvrige medlemmer:
Bernd Jaaks
Leif Poulsen
Kirkeværge: Grethe Laursen

Vil du have vores nyhedsbrev?

Se vejledning

Opdateret d. 29.7.2016

Valid HTML 4.01 Transitional