Topbar

Graveren

Niels Skovrider

Vi har fået ny graver til Sahl og Gullev kirker. Niels Skovrider er 53 år og kommer fra en stilling som gravermedhjælper ved Bjerringbro kirke i 7 år. Han kom til Bjerringbro Kirke fra Viskum Skovsavværk.

Kontakt

Korreborgvej 30, Mammen 8850 Bjerringbro.
tlf.: 22 828767
mail: nielsskovrider@hotmail.com

Niels Skovrider