Sahl Kirke Gullev Kirke

Sahl og Gullev sognes hjemmeside

Graveren

Niels Skovrider

Vi har fået ny graver til Sahl og Gullev kirker. Niels Skovrider er 53 år og kommer fra en stilling som gravermedhjælper ved Bjerringbro kirke i 7 år. Han kom til Bjerringbro Kirke fra Viskum Skovsavværk.

Kontakt

Korreborgvej 30, Mammen 8850 Bjerringbro.
tlf.: 22 828767
mail: nielsskovrider@hotmail.com

Niels Skovrider