Topbar

Kontakt

Navn Telefon e-mail

Sognepræst (vikar
Benjamin Kobborg 29722959 bkk@km.dk

Graver
Niels Skovrider 22 82 87 67 graver8484gmail.com

Menighedrådsformand
Ida E. Madsen 86 68 34 63 sahlgullev@sahlgullev.dk
Kasserer Vagn Bach Jensen 86 68 45 69 regnskab8484@gmail.com

Menighedsrådets e-postkasse
8484@sogn.dk